Januari 2016 – April 2016

Onderwijsgroep Punt Speciaal is een vertrouwd ontmoetingsen vertrekpunt voor iedereen die betrokken is bij passend onderwijs in onze regio. Een plek waar betrokken medewerkers het beste uit hun leerlingen weten te halen. Waar kinderen en jongeren krijgen waar ze recht op hebben.

Situatie
Onderwijsinstelling Punt Speciaal omvat een 6-tal scholen en het Dienstencentrum Partner Passend Onderwijs. Punt Speciaal is er in het bijzonder voor leerlingen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en voor leerlingen die langdurig ziek zijn. In dit project wordt het intranet herbouwd in een Office 365 omgeving.

Taken & Verantwoordelijkheden
In dit vervolgproject was ik verantwoordelijk voor de realisatie en de functionele inrichting van het intranet en de datamigratie van de content van het SharePoint 2010 intranet.

Gebruikte kennisgebieden
SharePoint Online, Office 365, Sharegate, SharePoint Designer, PowerShell

Oktober 2015 – November 2015

Ik was verantwoordelijk voor de training van de ICT verantwoordelijken van de scholen. In een 2-daagse training zijn deze functionarissen ingewijd in de cloudoplossing Office 365. Ik was daarna verantwoordelijk voor de inrichting van het ouderportaal en het aanbrengen van de aanvullende functionele wensen van het ICT Team.

Juli 2014 – Maart 2016

Ik leverde functioneel beheerdiensten aan de klant. Dat houdt in dat issues die door de klant worden aangegeven, worden opgelost. Er vindt 2-wekelijks overleg plaats op de locaties van de klant met alle belangengroepen waarin naar de wensen van de gebruikers wordt geluisterd en op basis waarvan er verbetervoorstellen worden gedaan. Bij een akkoord worden die verbeteringen doorgevoerd.

Deze projecten waren Valid opdrachten.