Juli 2018 – December 2018

Koninklijke BAM Groep nv is een bouwconcern met tien werkmaatschappijen in vijf Europese thuismarkten en in specifieke markten wereldwijd. De werkmaatschappijen van BAM zijn actief in de business lines Bouw en Vastgoed en Infra, alsmede in Publiek-private samenwerking.

Situatie
BAM wil graag 18.000 SharePoint 2007 en 2013 sites migreren naar SharePoint Online. De opdracht is gegund aan Wortell die voor dit doel een op PowerShell gebaseerde migratiestraat gebouwd heeft.

Taken & Verantwoordelijkheden
Ik ben door Wortell ingehuurd om te assisteren in dit migratieproject.

Gebruikte kennisgebieden
Sharegate, PowerShell, SharePoint 2007, SharePoint 2013, SharePoint Online

Dit project was een Wortell opdracht.